Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Tải xuống Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Tải xuống Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Dự thảo Nghị quyết đặt tên đường phố thành phó Lai Châu, thị trấn Phong Thổ tỉnh Lai Châu năm 2024
Ngày bắt đầu: 07/06/2024 Ngày hết hạn: 07/07/2024
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chi tiết tiêu chuẩn và xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”; Giấy khen “Gia đình văn hóa”, “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Ngày bắt đầu: 17/05/2024 Ngày hết hạn: 17/06/2024
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Ngày bắt đầu: 22/04/2024 Ngày hết hạn: 22/05/2024
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
dự thảo Quyết định phân cấp việc cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đủđiều kiện kinh doanh dịch vụkaraoke đối với hộkinh doanh dịch vụkaraoke trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Ngày bắt đầu: 12/04/2024 Ngày hết hạn: 12/05/2024
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Công văn V/v xin ý kiến đối với dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Lai Châu
Ngày bắt đầu: 27/03/2024 Ngày hết hạn: 08/04/2024
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Công văn V/v xin ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
Ngày bắt đầu: 10/02/2023 Ngày hết hạn: 15/02/2023
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Công văn V/v tham gia ý kiến dự thảo (Lần 2) Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trực thuộc đơn vị sự nghiệp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày bắt đầu: 10/02/2023 Ngày hết hạn: 15/02/2023
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Công văn V/v xin ý kiến đối với dự thảo Đề án Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III năm 2022
Ngày bắt đầu: 22/09/2022 Ngày hết hạn: 29/09/2022
Xem góp ý Tiếp thu góp ý