Dự thảo

Công văn V/v xin ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

Lĩnh vực: Tổng hợp

Cơ quan soạn thảo: Sở VHTTDL

Ngày bắt đầu: 10/02/2023

Ngày kết thúc: 15/02/2023

Số lượt xem: 359

Góp ý: 0