DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

 

TT

 

 

Họ và tên

 

 

Chức vụ

 

Điện thoại

 

 

 

 

 

BAN GIÁM ĐỐC

1

Lương Chiến Công

Giám đốc Sở

 

0913315698

2

Trần Mạnh Hùng

Phó Giám đốc Sở

0988.714.441

3

Trần Quang Kháng

Phó Giám đốc Sở

0981.106.905

 

CÁC PHÒNG THUỘC SỞ

I

Văn phòng sở

1

Nguyễn Chiến Hữu

Chánh Văn phòng

 

0846.904.999

2

Bùi Thị Khánh Phương

Phó Chánh Văn phòng

 

0369.669.069

3

Phạm Thị Nga

Lưu trữ

 

0915.239.320

4

Nguyễn Thị Thắng

Kế toán

 

 

0973.096.587

5

Trần Thị Duyên

Kế toán

0977.084.223

6

Mai Thị Lan

Thủ quỹ

0986.011.217

7

Nguyễn Thị Vy

Văn thư

 

 

0984.456.123

8

Nguyễn Thị Hương

 

Chuyên viên

0987.931.578

9

Nguyễn Thị Hoài

0979.560.705

10

Lê Xuân Trường

0912.820.393

11

Vũ Đức Đông

Lái xe

0978952118

12

Nguyễn Văn Hùng

0946067778

II

Quản lý văn hóa và gia đình

1

Lê Thị Ngọc Châm

Trưởng phòng

 

0394.168.612

2

Nguyễn Thị Mai Hoa

Phó Trưởng phòng

0984460164

3

Lê Huy Sơn

 

 

Chuyên viên

0972418387

4

Nguyễn Văn Thọ

0383837140

5

Trần Thị Hiền

 

0945.357.445

6

Nguyễn Thị Hiệp

0986.515.890

7

Hoàng Quốc Trung

0912.953.668

8

Sùng Thị Linh

0915889841

9

Nguyễn Quỳnh Nam

0386132577

III

Quản lý Thể dục thể thao

1

Trần Xuân Kiên

Trưởng phòng

 

 

 

0975.099.487

2

Bùi Văn Duy

Phó Trưởng phòng

0966.190.099

3

Nguyễn Văn Báo

 

Chuyên viên

034.806.8668

4

Trần Xuân Quang

0977.196.765

5

Trần Thị Thúy

0946.732.997

IV

Thanh tra

1

Nguyễn Xuân Tản

Chánh thanh tra

 

 

 

0912.949.225

2

Trần Thị Kim Oanh

Phó chánh thanh tra

0915.467.433

3

Mào Thị Thu Hường

 

Thanh tra viên

 

0986.127.574

4

Lê Thị Kim Tuyến

038.8987.943

5

Hoàng Văn Trọng

0936015525

V

Quản lý du lịch

1

Lê Quang Minh

Trưởng phòng

 

 

 

0989.845.387

2

Đặng Thị Loan

Phó Trưởng phòng

0912.542.333

3

Trương Thị Vị

 

Chuyên viên

 

0912.820.393

4

Đồng Thị Thoa

0974.242.024

5

Nguyễn Thị Hà

0386.849.298

6

Lê Hồng Quân

0986.448.805

 

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

I

Thư viện tỉnh

1

Nguyễn Khắc Thái

Giám đốc

 

0977.982.779

2

Trần Đình Trường

Phó Giám đốc

0972.516.700

II

Bảo tàng tỉnh

1

Lò Quốc Toản

Giám đốc

 

0975.381.967

2

Phạm Văn Thời

Phó Giám đốc

0975.064.858

3

Nguyễn Văn Hiến

Phó Giám đốc

0975.999.841

III

Trung tâm Văn hóa-Nghệ thuật tỉnh

1

Vương Vĩ Thọ

Giám đốc

 

0983.415.828

3

Vũ Thị Phương Thảo

Phó giám đốc

0914.814.218

4

Chu Văn Lượng

Phó giám đốc

0977.769.199

IV

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT

1

Trần Văn Công

Giám đốc

 

0917.625.789

2

Nguyễn Bá Thái

Phó Giám đốc

0945.932.366

3

Nguyễn Thế Vinh

Phó Giám đốc

0982.407.491

 

 

 

Thăm dò ý kiến
làm sao để có một bức ảnh đẹp
Thống kê truy cập
Hôm nay : 393
Hôm qua : 547