Dự thảo

Công văn V/v xin ý kiến đối với dự thảo Đề án Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III năm 2022

Lĩnh vực: Tổng hợp

Cơ quan soạn thảo: Sở VHTTDL

Ngày bắt đầu: 22/09/2022

Ngày kết thúc: 29/09/2022

Số lượt xem: 472

Góp ý: 4