Dự thảo

Công văn V/v tham gia ý kiến dự thảo (Lần 2) Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trực thuộc đơn vị sự nghiệp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Tổng hợp

Cơ quan soạn thảo: Sở VHTTDL

Ngày bắt đầu: 10/02/2023

Ngày kết thúc: 15/02/2023

Số lượt xem: 399

Góp ý: 0