Thiết thực chào mừng 76 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021) Ngày 26/8/2021, Trung tâm Văn hóa- Nghệ thuật tỉnh đã ra quân, tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn thành phố Lai Châu.

Cờ, nheo được trang trí tại trục đường Đại lộ Lê Lợi

 

      Với 200 cờ hồng kỳ 65 cặp nheo, 20 băng zôn và nhiều khẩu hiệu được Trung tâm tuyên truyền treo, trang trí rực rỡ phổ rộng trên trên khắp các trục đường chính: Trần Phú, Đại lộ Lê Lợi, đường Thanh niên, Nguyễn Văn Linh, khu vực Quảng trường Nhân dân tỉnh... với nhiều nội dung chào mừng 76 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021).

 

Băng zôn được trang trí tại tuyến đường Nguyễn Văn Linh

 

     Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là Nước Cộng hòa hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phục vụ chính trị của tỉnh. Đồng thời là dịp để Nhân dân tưởng nhớ và thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu cho độc lập, tự do của dân tộc, thống nhất đất nước.

Thăm dò ý kiến
làm sao để có một bức ảnh đẹp
Thống kê truy cập
Hôm nay : 86
Hôm qua : 465