Ngày 30/3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lai Châu đã diễn ra Hội nghị Thái học Việt Nam lần thứ VII với chủ đề “Cộng đồng Thái – Ka đai Việt Nam: Những vấn đề phát triển bền vững”.

 Hội nghị có sự tham gia của đại diện Hội đồng Dân tộc Quốc hội, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ủy ban Dân tộc, UBND tỉnh Lai Châu, Viện Việt Nam học và đông đảo các nhà nghiên cứu, các nghệ nhân dân gian là những cộng tác viên tích cực trong Chương trình Thái học Việt Nam những năm qua. Về phía tỉnh ta đồng chí Vương Văn Thành – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh tham dự Hội nghị.

       Hội nghị chia thành 02 tiểu ban theo chủ đề gồm Tiểu ban 1: “Đóng góp của các dân tộc ngữ hệ Thái – Ka đai với lịch sử và văn hóa Việt Nam” và Tiểu ban 2: “Ngôn ngữ, chữ viết các dân tộc ngữ hệ Thái – Ka đai trong hội nhập và phát triển”. Trong 90 bài tham luận được lựa chọn đăng Kỷ yếu lần này, có 28 tham luận được trình bày trước Hội nghị. Các tham luận đã tiếp tục làm sáng tỏ một số vấn đề về những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của cộng đồng Thái - Kađai Việt Nam; đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử đó trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; vai trò, vị trí của cộng đồng Thái - Kađai Việt Nam trong cộng đồng dân tộc Việt Nam và cộng đồng Thái - Kađai trên thế giới, trong lịch sử, hiện tại và tương lai; vấn đề đặt ra đối với cộng đồng Thái - Kađai Việt Nam trong quá trình phát triển bền vững của cộng đồng cũng như cả vùng Tây Bắc, trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và chuyển đổi sinh kế …

        Tổng kết Hội nghị, PGS.TS Vương Toàn, Chủ nhiệm Chương trình Thái học Việt Nam, Phó trưởng Ban Tổ chức nhận xét: “Hội nghị lần này đã góp phần quan trọng vào việc tư vấn cho Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ủy ban Dân tộc của Chính phủ và UBND các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, đặc biệt là tỉnh Lai Châu, nơi có đông cư dân cộng đồng các dân tộc ngữ hệ Thái - Kađai sinh sống những vấn đề thực tế của cộng đồng các dân tộc ngữ hệ Thái - Kađai ở Việt Nam. Đồng thời, đề xuất các chính sách và cơ chế đặc thù phục vụ cho mục tiêu phát triển và phát triển bền vững đối với cộng đồng Thái - Kađai Việt Nam trên quan điểm phát triển bền vững”.

         Cũng tại Hội nghị đã có 47 cá nhân được vinh danh và tri ân vì có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động  Thái học Việt Nam.

Hội nghị Thái học Việt Nam lần thứ VIII dự kiến sẽ diễn ra tại tỉnh Nghệ An vào năm 2017./.

Thăm dò ý kiến
làm sao để có một bức ảnh đẹp
Thống kê truy cập
Hôm nay : 103
Hôm qua : 465