Những năm qua, bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác sưu tầm hiện vật, trưng bày và giới thiệu về hiện vật liên quan đến lịch sử, di sản văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lai Châu tại Bảo tàng tỉnh thì công tác sưu tầm, trưng bày, giới thiệu tại Bảo tàng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, đặc biệt trong công tác sưu tầm hiện vật. Những khó khăn đó đã phần nào ảnh hưởng đến việc đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Bảo tàng.

     Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc chậm đổi mới về nội dung, hình thức trưng bày, giới thiệu đó chính là sự thiếu hụt về hiện vật trưng bày của Bảo tàng hiện nay, trong đó có hiện vật liên quan đến các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Nhằm khắc phục những vướng mắc đó, ngày 20/7/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu đã ban hành văn bản số 1286/SVHTTDL-QLVH&GĐ về việc vận động các tổ chức, cá nhân hưởng ứng cuộc vận động hiến tặng tài liệu, hiện vật cho Bảo tàng Lai Châu. Theo đó, các cơ quan, đơn vị cần tích cực phối hợp Bảo tàng tỉnh Lai Châu cung cấp thông tin về hiện vật, tài liệu, tư liệu, ấn phẩm có liên quan đến quá trình ra đời, hoạt động, phát triển của cơ quan, đơn vị; lịch sử Đảng bộ các cấp; thực hiện tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò của công tác lưu giữ, phát huy giá trị hiện vật, tài tiệu, tư liệu lịch sử liên quan đến lịch sử địa phương, vai trò, thành tựu của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; tích cực cung cấp thông tin, hiến tặng chuyển giao hiện vật, tài liệu, tư liệu, ấn phẩm có liên quan đến lịch sử địa phương, cơ quan, đơn vị phục vụ công tác trưng bày, giới thiệu tại Bảo tàng tỉnh Lai Châu.

 

Một số hiện vật Nhân dân hiến tặng cho Bảo tàng tỉnh Lai Châu.

 

     Cuộc vận động hiến tặng tài liệu, hiện vật cho Bảo tàng tỉnh Lai Châu là một trong những nội dung nhằm triển khai hiệu quả Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động bảo tàng gắn với phát triển du lịch” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhằm đa dạng hóa các hoạt động trưng bày, giới thiệu; hướng đến xây dựng Bảo tàng trở thành thiết chế văn hóa lý tưởng trong việc giáo dục truyền thống lịch sử, giới thiệu di sản văn hóa các dân tộc, thành tựu của các cơ quan, ban, ngành tỉnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tham quan, học tập của công chúng và du khách đến với Lai Châu./.

 

Khăn piêu và sách cổ dân tộc Dao- một trong những hiện vật được Nhân dân hiến tặng thông qua Cuộc vận động

 

Thăm dò ý kiến
làm sao để có một bức ảnh đẹp
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Hôm qua : 339