Hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng trên địa bàn tỉnh Lai Châu trong những năm qua đã có những chuyển biến tích cực, ngày càng thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Qua đó, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở.

 

     Thời gian qua, các hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng trên địa bàn tỉnh luôn bám sát tinh thần Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”. Để các hội thi ngày càng phát huy hiệu quả, phản ánh thực chất phong trào tại các địa phương thì cần lắm sự quan tâm, đầu tư phát triển lực lượng nòng cốt từ cơ sở. Củng cố, phát huy vai trò của các đội văn nghệ quần chúng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, qua đó góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

     Với mục đích đó Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh đã có kế hoạch số 170/KH-TTVHNT về việc hướng dẫn đội văn nghệ quần chúng ở cơ sở năm 2022; với các nội dung cụ thể đó là: Trên cơ sở những làn điệu dân ca, dân vũ được các nghệ nhân, hạt nhân văn nghệ quần chúng lưu giữ lại khá nguyên vẹn và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật đã cử phương pháp viên của phòng Nghiệp vụ đến từng thôn bản, từng xã giúp các đội văn nghệ quần chúng ở cơ sở nắm chắc ngôn ngữ múa của dân tộc mình, áp dùng có hiệu quả vào việc dàn dựng các tiết mục múa, phục vụ theo yêu cầu của địa phương.

 

Phương pháp viên hướng dẫn đội văn nghệ tại bản Thèn Xin, xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ

 

     Trên cơ sở đề xuất và thống nhất của Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông các huyện, thành phố. Quý IV, năm 2022 Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh đã cử phương pháp viên đến hướng dẫn tại bản Chạm Cả, thị trấn Tân Uyên và bản Chom Chăng, xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên; Bản Lao Tỷ Phùng xã Nùng Nàng, bản Chu Va 68, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường; Bản Thèn Sin, xã Ma Ly Pho và thôn Đoàn Kết, thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ và thành phố Lai Châu sẽ thực hiện hướng dẫn vào cuối tháng 11 năm 2022.

Đội văn nghệ Thôn Đoàn Kết, thị trấn Phong Thổ trong 1 buổi tập luyện 
 
Buổi tập luyện của bản Chạm Cả, thị trấn Tân Uyên

 

     Cô Điêu Thị Phe, thành viên đội văn nghệ thôn Đoàn Kết, Thị Trấn Phong Thổ cho biết: Không chỉ chăm chỉ luyện tập các bài múa, các thành viên trong đội văn nghệ của thôn còn hăng hái luyện các bài hát dân ca dân tộc Thái, truyền dạy nhau cách đánh đàn tính tẩu để giao lưu với các đội văn nghệ trong xã, hoặc biểu diễn tại các chương trình, hoạt động giao lưu văn nghệ quần chúng trên địa bàn huyện và tỉnh.

     Ông Vương Vĩ Thọ, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật tỉnh khẳng định: Để nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng ở cơ sở, cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và nghiên cứu cơ chế khuyến khích các tổ, đội, CLB văn nghệ hoạt động. Đồng thời, cần tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với công tác văn hóa, văn nghệ ở mỗi địa phương; có định hướng cụ thể, xây dựng được chương trình hoạt động phù hợp với nhu cầu của địa phương. Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh công tác hướng dẫn cho các hạt nhân văn nghệ cơ sở; tổ chức các chương trình liên hoan, hội diễn nhằm tạo sân chơi cho các hạt nhân văn nghệ thể hiện và lan tỏa sâu rộng phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng tại cơ sở.

Thăm dò ý kiến
làm sao để có một bức ảnh đẹp
Thống kê truy cập
Hôm nay : 14
Hôm qua : 240