Thực hiện chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chiều 25/01/2016, Hội Nông dân tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký kết thực hiện chương trình phối hợp về đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch giai đoạn 2016 - 2020. 

Xây dựng và ký kết chương trình phối hợp nhằm mục đích vận động cán bộ, hội viên nông dân nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trên địa bàn nông thôn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, tinh thần, sức khỏe cho Nhân dân.
Theo chương trình được xây dựng, hai bên sẽ tích cực tuyên truyền vận động xây dựng đời sống văn hóa nông thôn, trong đó tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và nông dân về xây dựng gia đình văn hóa, bản, khu phố văn hóa; xã đạt chuẩn nông thôn mới và xây dựng đời sống văn hoá ở nông thôn lành mạnh, phong phú. Phối hợp tập huấn nghiệp vụ về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; hướng dẫn tổ chức các hoạt động, tham gia các câu lạc bộ. Phối hợp chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng 'xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới', phấn đấu cuối năm 2020 toàn tỉnh có 35 - 40% số xã trong tỉnh đạt tiêu chí 'xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới' theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Phối hợp tổ chức các hoạt động văn nghệ, văn hóa, thể thao, du lịch vùng nông thôn. Thực hiện công tác gia đình và Phong trào 'toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'.
Với các nội dung đó, Hội Nông dân tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tổ chức thực hiện, triển khai thực hiện theo hệ thống tổ chức của từng ngành từ tỉnh đến cơ sở. Hàng năm sẽ tổ chức đánh giá kết quả thực hiện và cuối năm 2020 sẽ tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp.

Lãnh đạo 2 ngành ký kết chương trình phối hợp

Thăm dò ý kiến
làm sao để có một bức ảnh đẹp
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 437