Thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg, ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Theo đó, Bộ VHTTDL được giao nhiệm vụ chủ trì tham mưu, giúp Thủ tướng chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên phạm vi cả nước. Ngày 20/7, tại Sở Tư pháp đã diễn ra lễ bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước Sở Tư pháp và Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch dưới sự đồng chủ trì của đồng chí Sùng A Hồ, Giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch v�� đồng chí Lê Thanh Hải, Giám đốc sở Tư pháp; chứng kiến lễ bàn giao có đồng chí Mạc Quang Dũng, Phó Giám đốc sở Nội vụ; đại diện các phòng chuyên môn có liên quan của 02 Sở (Tư pháp; Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

     Đồng chí Lê Thanh Hải, Giám đốc sở Tư pháp khẳng định: “Với vị trí, vai trò của mình, hương ước, quy ước đã trở thành thành tố quan trọng trong hệ thống thể chế quản lý ở cơ sở, là một bộ phận hỗ trợ đắc lực pháp luật trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội tại cộng đồng dân cư đối với những vấn đề, những nội dung mà pháp luật không điều chỉnh; mặt khác, hương ước, quy ước còn thực hiện tối đa tinh thần mở rộng dân chủ ở cơ sở, giúp nhân dân trong tiến trình tham gia giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước. Cùng với pháp luật, hương ước, quy ước giúp duy trì an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội, phát triển sản xuất, giải quyết các tranh chấp, vi phạm nhỏ trong Nhân dân, xoá đói, giảm nghèo, góp phần duy trì và phát huy thuần phong mỹ tục, đề cao các chuẩn mực đạo lý và đạo đức truyền thống dân tộc. Nhiều nội dung của hương ước, quy ước còn góp phần thực hiện chính sách dân số, bài trừ các hủ tục và tệ nạn xã hội”.                               

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lai Châu có 1.072 hương ước, quy ước (đạt 92%) đã được phê duyệt. Số hương ước, quy ước được phê duyệt đảm bảo đúng thủ tục, trình tự soạn thảo, thông qua, phê duyệt và đã được niêm yết, tuyên truyền, phổ biến đến từng thành viên trong cộng đồng dân cư và tổ chức thực hiện. Hằng năm đều được rà soát và sửa đổi, bổ sung đảm bảo đúng quy định.

     Ý kiến phát biểu đồng chí Giám đốc Sở VHTTDL Sùng A Hồ tại lễ bàn giao: “ngành VHTTDL xác định đây là nhiệm vụ có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là phát huy vai trò của hương ước, quy ước trong bối cảnh hiện nay đang đặt ra nhiều thách thức lớn. Nhưng Sở VHTTDL sẽ nỗ lực để thực hiện tốt nhiệm vụ mà UBND tỉnh đã giao và mong rằng, thời gian tới Sở Tư pháp sẽ chia sẻ kinh nghiệm và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở VHTTDL để thực hiện tốt nhiệm vụ này.”

     Kết thúc buổi lễ, Giám đốc Sở Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký kết biên bản bàn giao nhiệm vụ.

Lãnh đạo hai sở ký kết biên bản bàn giao.

Thăm dò ý kiến
làm sao để có một bức ảnh đẹp
Thống kê truy cập
Hôm nay : 0
Hôm qua : 437