Đ​ó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Đại tá Phan Hồng Minh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra số 8 của BCĐ phong trào “TD ĐKXD ĐSVH” tỉnh Lai Châu tại buổi làm việc với BCĐ phong trào huyện Phong Thổ ngày 20/7.

     Theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXĐSVH huyện Phong Thổ, trong những năm qua, việc triển khai thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH của huyện luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp đồng bộ của các ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội và sự hưởng ứng mạnh mẽ của đồng bào các dân tộc trên địa bàn; phong trào đã phát huy tinh thần đoàn kết, cùng nhau vượt qua khó khăn, xây dựng địa phương ổn định về chính trị, phát triển kinh tế, giữ vững trật tự an toàn xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên.

     Hàng năm, Ban chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch hoạt động, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn để thực hiện phong trào, đặc biệt là các văn bản có tính chiến lược; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động mọi tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc trên địa bàn tích cực tham gia triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung của phong trào. Đến nay, trên địa bàn huyện có 65,6% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 32% số bản đạt danh hiệu văn hóa; 92% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa; 187/187 thôn, bản xây dựng được hương ước, quy ước; 13 nhà văn hóa xã, 58 nhà văn hóa thôn, bản; 136 đội văn nghệ thôn, bản có quyết định thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên, từ đó thiết thực góp phần tuyên truyền, vận động nhân dân bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống bao gồm cả văn hóa vật thể và phi vật thể. Các hủ tục lạc hậu, mê tín, dị đoan từng bước được xóa bỏ; nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và l��� h��i cơ bản được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và quy ước, hương ước ở cộng đồng dân cư. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển; các lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc được quan tâm bảo tồn, phát huy và trở thành nét đẹp riêng có ở Phong Thổ hôm nay như: lễ Hội Gầu tào của dân tộc Mông ở xã Dào San, lễ hội ăn trộm của dân tộc Dao đỏ xã Sì Lở Lầu, Lễ hội Nàng Han của dân tộc Thái xã Khổng Lào…

Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào TDĐKXĐSVH của huyện còn gặp nhiều khó khăn như: kinh phi đầu tư cho phong trào nói chung và nhà văn hóa, đội văn nghệ nói riêng còn hạn chế; đội ngũ cán bộ văn hóa xã chưa được đào tạo bài bản; công tác tuyên truyền vận động nhân dân đôi khi còn chưa hiệu quả; ty lệ số hộ gia đình sinh con thứ ba còn cao gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng, hiệu quả và chỉ tiêu phong trào của huyện thời gian qua…

Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến thảo luận, trao đổi giữa Ban chỉ đạo phong trào của huyện và đoàn kiểm tra nhằm chỉ ra những thuận lợi, khó khăn, hạn chế; đồng thời đưa ra những giải pháp cụ thể để triên khai thực hiện hiệu quả phong trào trong giai đoạn tiếp theo.

     Phát biểu kết luận Đại tá Phan Hồng Minh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra số 8 đã ghi nhận những kết quả đạt được và chia sẻ những khó khăn của địa phương; đồng thời đề nghị Ban chỉ đạo huyện cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến nhân dân; kịp thời phát hiện và nhân rộng các nhân tố điển hình; đưa phong trào phát triển cả bề rộng và chiều sâu, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giầu bản sắc văn hóa, vững về kinh tế, mạnh về an ninh quốc phòng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới trong tình hình mới.

     Trước đó ngày 19/7, Đoàn đã đi kiểm tra thực tế việc triển khai thực hiện phong trào tại thị trấn Phong thổ và xã Hoang Thèn.

Đại tá Phan Hồng Minh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với BCĐ phong trào xã Hoang Thèn

Thăm dò ý kiến
làm sao để có một bức ảnh đẹp
Thống kê truy cập
Hôm nay : 437
Hôm qua : 98