Chiều ngày 20/9/2022 tại hội trường của Bảo tàng tỉnh Lai Châu, Hội đồng Khoa học Bảo tàng tỉnh Lai Châu đã tổ chức nghiệm thu hiện vật sưu tầm năm 2022 gồm 52 hiện vật dân tộc Mông (ngành Mông Trắng), dân tộc Thái (ngành Thái Trắng); nghiệm thu việc tu sửa 13 hiện vật đã hư hỏng và chỉnh lý tên gọi, bổ sung nội dung, thông tin của 70 hồ sơ hiện vật.

 

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Sau khi thực hiện các nội dung thẩm định, đánh giá chuyên môn, Hội đồng Khoa học của Bảo tàng và đại biểu khách mời thống nhất kết luận: Toàn bộ số hiện vật được sưu tầm năm 2022 đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của  hiện vật bảo tàng,  đủ tiêu chuẩn để làm hồ sơ khoa học, nhập kho cơ sở phục vụ cho công tác bảo quản, nghiên cứu, trưng bày phục vụ công chúng tại bảo tàng Lai Bảo Tàng Lai Châu.

Cùng với hệ thống hiện vật dân tộc học được sưu tầm từ những năm trước đây, hiện vật dân tộc Mông (ngành Mông Trắng), dân tộc Thái (ngành Thái Trắng) sưu tầm được trong năm 2022 góp phần quan trọng trong công tác nghiên cứu, tìm hiểu về văn hóa, phong tục tập quán dân tộc Mông (ngành Mông Trắng), dân tộc Thái   (ngành Thái Trắng), trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Đồng thời nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh nói chung, di sản văn hóa dân tộc Mông (ngành Mông Trắng), dân tộc Thái (ngành Thái Trắng), nói riêng.

 

Hội đồng nghiệm thu hiện vật sưu tầm năm 2022

Hội đồng khoa học cũng đánh giá, sau thời gian tu sửa và chỉnh lý hồ sơ hiện vật tại kho cơ sở của Bảo tàng ( bao  gồm 13 hiện vạt và 70  hồ sơ).  Đến nay, các nội dung công việc đã hoàn thành theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra đảm bảo cả về số lượng, chất lượng  cũng như tính khoa học, thẩm mỹ của hiện vật, hồ sơ hiện vật, giúp hiện vật kéo dài tuổi thọ, đáp ứng phục vụ trong công tác trưng bày, giáo dục, tuyên truyền, nghiên cứu khoa học, hưởng thụ văn hóa của nhân dân

 

Hội đồng nghiệm thu nghiệm thu hiện vật tu sửa năm 2022

Thăm dò ý kiến
làm sao để có một bức ảnh đẹp
Thống kê truy cập
Hôm nay : 16
Hôm qua : 267