Nhằm thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, của Chính phủ  về  Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, về công tác dân tộc và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Căn cứ vào các quyết định và kế hoạch số 2191/KH-BVHTTDL ngày 25/6/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III tại tỉnh Lai Châu, năm 2021. Ngày 20/8/2021, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành kế hoạch số 2556/KH-UBND về đăng cai, tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III tại tỉnh Lai Châu, năm 2021.

   

Những cô gái H'Mông xã Sin Suối Hồ, H.Phong Thổ

 Ngày Hội dự kiến sẽ tổ chức trong 03 ngày (24-26/12/2021), tại Thành phố Lai Châu với quy mô toàn quốc gồm 12 tỉnh Lai Châu, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Điện Biên, Nghệ An, Thanh Hóa, Hòa Bình, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái và Đắk Lắk với sự tham dự của gần 700 đại biểu và 2.440 người, trong đó có 1200 người là các Nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng người dân tộc Mông hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại địa bàn 12 tỉnh.

     Với Chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông; Bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển”, Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III tổ chức năm nay tại Lai Châu nhằm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; đáp ứng nguyện vọng của đồng bào dân tộc Mông tại các địa phương nói riêng, của đồng bào các dân tộc đang sinh sống tại tỉnh Lai Châu và các tỉnh bạn nói chung được giao lưu, xây dựng tình đoàn kết và giới thiệu những nét đặc sắc trong văn hóa dân tộc Mông trên mọi miền của cả nước, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; đồng thời  là dịp để các tỉnh tham gia Ngày hội học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và đồng bào các dân tộc trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mông trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam; tăng cường giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mông tới bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần phát triển du lịch, phát triển kinh tế.
 

Thăm dò ý kiến
làm sao để có một bức ảnh đẹp
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 204