Hôm qua, ngày ( 08/11) tại Rạp Chiếu phim tỉnh Lai Châu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho gần 150 công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành.Hôm qua, ngày ( 08/11) tại Rạp Chiếu phim tỉnh Lai Châu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho gần 150 công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành.

 

Đ/c Trần Mạnh Hùng- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khai mạc và phổ biến một số văn bản QPPL của ngành

Toàn cảnh Hội nghị PBGDPL Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tại Hội nghị, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Sở được nghe lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng trực thuộc Sở truyền đạt một số nội dung cơ bản về Nghị quyết số 59/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 06/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.  Được phổ biến về  Luật Thi đua, khen thưởng, Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL ngày 01/7/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện; Thông tư số 03/2022/TT-BVHTTDL ngày 07/7/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức ngành văn hóa cơ sở. Kết luận số 12-KL/TW, ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo; Nghị định quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao, Luật Điện ảnh; Thông tư số 05/2022/TT-BVHTTDL ngày 04/8/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin.  Nghị định 30/2022/NĐ-CP ngày 19/5/2022 của Chính phủ về Quy định mô hình quản lý khu du lịch quốc gia...

 

Công chức, viên chức Sở VHTT&DL tiếp thu tại Hội nghị

Thông qua Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ công chức, viên chức người lao động trong ngành về các nội dung, chính sách liên quan đến các lĩnh vực ngành tham mưu, quản lý. Từ đó góp phần nâng cao hiệu quả các hoạt động ngành, đồng thời nắm rõ được trách nhiệm, quyền lợi cá nhân; giáo dục, vận động công chức, viên chức, người lao động nêu cao ý thức tự giác rèn luyện, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Bài viết liên quan
Thăm dò ý kiến
làm sao để có một bức ảnh đẹp
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 465