Tài liệu giao ban tháng 07 năm 2023

 03/08/2023, 15:25

Dự thảo báo cáo tóm tắt  kết quả thực hiện tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8- Tải để xem

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ Tỉnh, TW giao- Tải để xem

Báo cáo thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội- Tải để xem