Tài liệu giao ban tháng 03 năm 2023

 03/04/2023, 15:27

Nội dung 1: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3- nhấn đề xem

Nội dung 2: Báo cáo thực hiện nhiệm vụ Tỉnh, Bộ giao- nhấn để xem

Nội dung 3: Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo tháng 3- nhấn để xem