Ngày 21/6/2016, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành các Quyết định số 726,727,728,729/QĐ-UBND về việc công nhận các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Các điểm du lịch được công nhận đều thuộc địa bàn huyện Tam Đường bao gồm: điểm du lịch khu vực đỉnh Putaleng; điểm du lịch bản Sì Thâu Chải (xã Hồ Thầu); điểm du lịch Thác Tác Tình (thị trấn Tam Đường) và điểm du lịch khu vực Đèo Hoàng Liên Sơn (xã Sơn Bình).

     Theo các Quyết định đã ban hành, UBND tỉnh giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu và UBND huyện Tam Đường có chung trách nhiệm là xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển để 04 điểm du lịch trên hoạt động có hiệu quả. Đơn vị quản lý điểm du lịch có trách nhiệm thực hiện quản lý, khai thác theo đúng các quy định.  

Thác Tác Tình trên địa bàn huyện Tam Đường

     Việc công nhận 04 điểm du lịch trên là điểm du lịch cấp tỉnh đã mở rộng thêm không gian du lịch huyện Tam Đường, tạo cơ hội đầu tư lớn đối với các doanh nghiệp, đồng thời làm tăng thêm sự phong phú trong việc lựa chọn điểm du lịch đối với du khách khi đến Lai Châu; từ đó giúp du lịch phát triển bền vững trong tương lai, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo cơ hội việc làm, thúc đẩy sự giao lưu văn hóa vùng miền và quốc tế./.

Thăm dò ý kiến
làm sao để có một bức ảnh đẹp
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12
Hôm qua : 267