Ngày 18/5/2022, tới dự và tặng hoa chúc mừng Đại hội có đồng chí Nguyễn Khắc Duyến - Chủ tịch Hội CCB Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, Bí thư chi bộ các phòng, đơn vị thuộc Sở cùng 18 hội viên chi hội.  

     Nhiệm kỳ qua, Hội CCB Sở đã hoạt động tích cực, đúng hướng và có hiệu quả thiết thực. Hội đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phương hướng hoạt động mà Nghị quyết của Hội đề ra, kết hợp cùng chính quyền đoàn thể bố trí, sắp xếp hội viên tham gia học tập đầy đủ các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước như: Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng các cấp; nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, XIII... Thường xuyên nâng cao nhận cho hội viên tham gia học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Hội cựu chiến binh cấp trên. Quan tâm nắm bắt tâm tư nguyện vọng, hoàn cảnh gia đình hội viên, trao đổi, gặp gỡ, giúp đỡ, thành viên hội luôn yên tâm công tác, tích cực tham gia các hoạt động phong trào, tuyên truyền, vận động gia đình chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú.

 

Toàn cảnh Hội nghị

   

     Hội Cựu chiến binh đoàn kết, gương mẫu phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ”; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ đảng, chính quyền, chế độ XHCN và xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc. Hội luôn thường xuyên thực hiện tốt sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, sự phối hợp với các tổ chức đoàn thể để xây dựng quy chế hoạt động của Hội. Chú trọng xây dựng tinh thần đoàn kết trên tinh thần đồng chí, trên cơ sở đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Hội; mỗi hội viên phải tự phấn đấu rèn luyện để có nếp sống lành mạnh, khiêm tốn, giản dị, đông thời tích cực đấu tranh, ngăn ngừa nhưng tư tưởng và biểu hiện lệch lạc.

    Hội luôn tích cực, nhiệt tình hưởng ứng và triển khai thực hiện các cuộc vận động và phong trào ở cơ quan, đơn vị gắn với phong trào thi đua của Hội. Đẩy mạnh việc “Học Tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là nội dung xuyên suốt trong toàn bộ hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ. 100% hội viên được tham gia học tập, Hội đã gắn việc học tập và làm theo, đã phát động phong trào thi đua “Cựu chiến binh làm theo lời Bác” với những nội dung thiết thực cụ thể sát với điều kiện của cơ quan, đơn vị, phong trào, hàng năm bình xét có 100% gia đình Cựu chiến binh đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Hội viên chủ động tham gia, tích cực trong các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao do các cấp, các ngành phát động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các hoạt động tình nguyện, tham gia tích cực trong công tác xây dựng đảng, cơ quan, đơn vị...

     Tích cực tổ chức, vận động CCB nêu cao ý chí, tinh thần tự lực, tự cường, đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa giúp nhau nâng cao đời sống. Hội đã coi trọng hoạt động tình nghĩa chăm lo đời sống tinh thần vật chất cho hội viên, tiết kiệm xây dựng được quỹ “nghĩa tình đồng đội”. Hội viên đã tích cực ủng hộ các quỹ như: quỹ thăm hỏi ốm, đau, việc hiếu, hỷ… Chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể công đoàn, đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động trong các đợt ngày lễ kỷ niệm như 8/3, 20/10, tết thiếu nhi, tết trung thu...

     Tích cực phối hợp hướng dẫn  với Chi đoàn cơ sở của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lich giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

    Trên cơ sở tổng kết những thành tựu đã đạt được và phân tích, làm rõ những hạn chế trong nhiệm kỳ qua, Đại hội đã đề ra phương hướng tổng quát là tiếp tục vận động cán bộ, hội viên cựu chiến binh trong toàn xã gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực, chủ động tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ Nhân dân; nêu cao tinh thần tự lực tự cường; giúp nhau phát triển kinh tế, tích cực tham gia xây dựng phong trào văn hóa, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025; quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu chủ yếu: 100% hội viên được học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản, nghị quyết của Hội CCB cấp trên; 100% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; 100% hội viên đạt dạnh hiệu lao động tiên tiến. Trong đó có hội viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được cấp trên khen thưởng. Hằng năm Hội cựu chiến binh Sở VHTTDL hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% hội viên được học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% hội viên thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh, lành mạnh, không vi phạm kỷ luật, không mắc các tệ nạn xã hội, gia đình hội viên đạt gia đình văn hoá 100%.

    Với tinh thần nghiêm túc, khách quan, Đại hội đã bầu 03 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội CCB Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên trong thời gian tới.

 

Các đại biểu tặng hoa chức mừng BCH Hội Cựu Chiến binh  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027

Bài viết liên quan
Thăm dò ý kiến
làm sao để có một bức ảnh đẹp
Thống kê truy cập
Hôm nay : 39
Hôm qua : 191