Thể thao

BƯỚC ĐỘT PHÁ CỦA THỂ THAO LAI CHÂU

(25/08/2021)

     Nếu như trước kia việc lựa chọn vận động viên khó khăn bao nhiêu thì việc giành huy chương tại các giải khu vực và toàn quốc lại càng khó khăn bấy nhiêu; đặc biệt việc giành huy chương vàng chủ yếu dựa vào môn đẩy gậy... thì nay tất cả những điều đó gần như đã được giải...