Tin tức - Sự kiện

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG ĐÃ ĐI VÀO CUỘC SỐNG NHÂN DÂN

(11/06/2021)

     Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã họp, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để triển khai thực hiện nghị quyết.

Văn hóa & Gia đình

NHỮNG NGƯỜI LƯU TRUYỀN BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC

(11/06/2021)

     Được sinh ra và lớn lên từ dãy núi Phu Nhọ Khọ, nơi hợp lưu của dòng Nậm So Nậm Lùm vẫn ngàn năm tuôn chảy và bồi đắp...