Văn bản dự thảo

Hồ sơ dự thảo Nghị quyết đặt tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn thành phố Lai Châu và thị trấn các huyện: Phong Thổ, Tam Đường, Nậm Nhùn

Văn bản đã hết hạn xin ý kiến ngày 08/06/2020

Ý kiến góp ý

Không có ý kiến nào