Văn bản dự thảo

Dự thảo thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Văn bản đã hết hạn xin ý kiến ngày 16/04/2019

Ý kiến góp ý

Không có ý kiến nào