Văn bản dự thảo

Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh Lai Châu

Văn bản đã hết hạn xin ý kiến ngày 29/05/2020

Ý kiến góp ý

Không có ý kiến nào