Văn bản dự thảo

Trích yếu Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc lấy ý kiến
tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược văn hóa đối ngoại giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 06/10/2021 12/10/2021
Xin ý kiến các phòng, đơn vị về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở VHTTDL 30/09/2021 05/10/2021
Công văn tham gia ý kiến vào phương án phòng chống dịch và phối hợp hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho các vận động viên tham gia Giải Bóng bàn - Cờ vua - Cờ tướng tỉnh Lai Châu lần thứ XIV năm 2021 22/09/2021 24/09/2021
Công văn về việc Xin ý kiến Dự thảo Kế hoạch, Điều lệ giải đua Xe đạp trường trường tỉnh Lai Châu mở rộng năm 2021 và giải Dù lượn đường trường PuTaLeng mở rộng lần thứ III năm 2021 23/09/2021 30/09/2021
xin ý kiến tham gia vào dự thảo Kế hoạch đăng cai tổ chức Giải Cầu lông trung cao tuổi toàn quốc năm 2021 08/09/2021 14/09/2021
tham gia ý kiến vào dự thảo Điều lệ Hội thi Thể thao các dân tộc tỉnh Lai Châu lần thứ IX năm 2021 07/09/2021 09/09/2021
tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Lai Châu 11/08/2021 25/08/2021
Công văn xin ý kiến các sở, ban, ngành về việc sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm 06/06/2021 20/06/2021
Công văn về việc tham gia ý kiến Dự thảo Kế hoạch đăng cai tổ chức Giải Cầu lông, Bóng bàn gia đình toàn quốc năm 2021 01/06/2021 05/06/2021
Xin ý kiến tham gia vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh Quy định mức chi đối với các giải thi đấu thể thao và chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh 28/05/2021 25/06/2021
Đề án "Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp các dân tộc gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030" 07/08/2020 12/08/2020
Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu 01/07/2020 15/07/2020
Dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo 01/06/2020 24/06/2020
Hồ sơ dự thảo Nghị quyết đặt tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn thành phố Lai Châu và thị trấn các huyện: Phong Thổ, Tam Đường, Nậm Nhùn 08/05/2020 08/06/2020
Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh Lai Châu 29/04/2020 29/05/2020
Đầu «1    2    3» Cuối
Hiển thị 1-15 (trong tổng số 36 bản ghi)