Văn bản

Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
330/SVHTTDL_QLVH V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch sản xuất và kịch bản phim " Du lịch Lai Châu" 18/05/2018
Số 10/BCĐ V/v thẩm định, xét công nhận lại danh diệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 2013-2017 28/03/2018
Số 806/SVHTTDL-QLVH Đăng tải danh sách, bản kê khai thành tích của cá nhân xét tặng "nghệ nhân dân dân, nghệ nhân ưu tú" lần 2 năm 2018 30/10/2017
Số 799/SVHTTDL-TCPC Rà soát nâng lương đợt II/2017 26/10/2017
Số 795/BC-SVHTTDL Báo cáo kết quả hoạt động xây dựng, áp dựng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc ISO 9001:2008 của Sở VHTTDL 24/10/2017
Số 784/BC-SVHTTDL Kết quả hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tháng 10, phương hướng nhiệm vụ tháng 11/2017 20/10/2017
Số 785/SVHTTDL-VP V/v vận động tham gia ủng hộ Quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, quỹ hỗ trợ nông dân năm 2017 và ủng hộ nhân dân miền Trung 20/10/2017
Số 784/BC-SVHTTDL Báo cáo kết quả hoạt động tháng 10; phương hướng, nhiệm vụ tháng 11/2017 20/10/2017
Số 780/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2017 18/10/2017
Số 61/2017/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh lãnh đạo cấp Trưởng phong, Phó trưởng phong và tương đương thuộc Sở VHTT&DL 17/10/2017
Số 1208/QĐ-UBND Điều chỉnh chương trình công tác tháng 9 và Quý IV của UBND tỉnh năm 2017 11/10/2017
Số 742/SVHTTDL-TCPC Nộp hồ sơ sáng kiến kỹ thuật 2017 05/10/2017
Số 722/KH-SVHTTDL Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2018 29/09/2017
Số 53/2017/QĐ-UBND Quyết định ban hành giá tối đa dịch vụ gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn NSNN trên địa bàn tỉnh Lai Châu 28/09/2017
Số 667/BC-SVHTTDL Báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2017 08/09/2017
Đầu «1    2    3    4    5» Cuối
Hiển thị 1-15 (trong tổng số 218 bản ghi)