Văn bản

Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
Số 18/TB-SVHTTDL Thông báo Kết luận cuộc họp giao tháng 01/2019 lĩnh vực Văn hóa 07/01/2019
Số 06/TB-SVHTTDL V/v phân công nhiệm vụ Giám đốc và PGĐ Sở VHTTDL 02/01/2019
Số 60/TB-UBND Thông báo nghỉ lễ, Tết đối với CBCCVC và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội 04/10/2018
Số 1539/UBND-VX V/v tổ chức lễ tang nguyễn Tổng Tổng Bí thư Đỗ Mười theo nghi thức Quốc tang 04/10/2018
Số 285/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 28/09/2018
Số 368/SVHTTDL-XDNSVHGĐ V/V Hướng dẫn xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật PCBLGĐ 01/06/2018
330/SVHTTDL_QLVH V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch sản xuất và kịch bản phim " Du lịch Lai Châu" 18/05/2018
Số 258/HD-SVHTTDL Hướng dẫn nội dung tuyên truyền và hoạt động văn hóa tháng 5/2018 27/04/2018
Số 10/BCĐ V/v thẩm định, xét công nhận lại danh diệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 2013-2017 28/03/2018
Số 320/TB-BVHTTDL Thông báo kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tại Hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch, triển khai nhiệm vụ năm 2018 24/01/2018
Số 28/KH-SVHTTDL Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch " mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018" 19/01/2018
Số 26/KH-SVHTTDL Kế hoạch hoạt động của BCĐ Sở VHTTDL về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 2018 18/01/2018
Số 19/KH-SVHTTDL Kế hoạch triển khai công tác VHTTDL&GĐ năm 2018 16/01/2018
Số 17/SVHTTDL-VP V/v đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017 12/01/2018
Số 10/SVHTTDL-QLVH Tuyên truyền hưởng ứng, tham gia các Cuộc thi 05/01/2018
Đầu «1    2    3    4    5» Cuối
Hiển thị 1-15 (trong tổng số 237 bản ghi)