Văn bản

Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
Số 650/KH-SVHTTDL Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 15/04/2021
Số 607/SVHTTDL-QLVH&GĐ Công văn về việc tuyên truyền và tham gia cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại tại Việt Nam” 10/04/2021
Số 618/SVHTTDL-TTr Công văn về việc tuyên truyền, phổ biến Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 10/04/2021
Số 604/SVHTTDL-VP Công văn về việc tuyên truyền, quán triệ tvà triển khai thực hiện Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ 10/04/2021
Số 601/TB-SVHTTDL Thông báo phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu 09/04/2021
Số 591/SVHTTDL-QLVH&GĐ Công văn về việc tuyên truyền đảm bảo an toàn thực phẩm trong tổ chức các bữa ăn tập trung đông người; tuyên truyền hưởng ứng ngày “Thương hiệu Việt Nam 20/4” năm 2021 06/04/2021
Số 592/SVHTTDL-QLVH&GĐ Công văn về việc tuyên truyền và tham gia Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2021 06/04/2021
Số 576/SVHTTDL-VP Công văn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em 04/04/2021
Số 549 /SVHTTDL-QLVH&GĐ Công văn bổ sung nội dung tuyên truyền 31/03/2021
Số 560/SVHTTDL-TTr Công văn về việc hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” 31/03/2021
Số 577/SVHTTDL-QLVH&GĐ Công văn về việc tuyên truyền “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021 31/03/2021
Số 551/SVHTTDL-QLVH&GĐ Công văn về việc đề nghị phối hợp tuyên truyền, giới thiệu Cuộc thi “Sáng tác ca khúc về Lai Châu” năm 2021 31/03/2021
Số 527/TB-SVHTTDL Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Giám đốc phụ trách Sở tại cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở về công tác cán bộ 29/03/2021
Số 517/SVHTTDL-QLVH&GĐ Công văn về việc Hỗ trợ tuyên truyền, vận động tham gia cuộc thi sáng tác Kịch bản sân khấu Cải lương tỉnh Bến Tre lần thứ I -năm 2021 26/03/2021
Số 465/SVHTTDL-QLVH&GĐ Tăng cường các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện nếp sống văn minh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch 23/03/2021
Đầu «1    2    3    4    5» Cuối
Hiển thị 1-15 (trong tổng số 558 bản ghi)