Văn bản

Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
Số 368/SVHTTDL-XDNSVHGĐ V/V Hướng dẫn xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật PCBLGĐ 01/06/2018
330/SVHTTDL_QLVH V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch sản xuất và kịch bản phim " Du lịch Lai Châu" 18/05/2018
Số 10/BCĐ V/v thẩm định, xét công nhận lại danh diệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 2013-2017 28/03/2018
Số 28/KH-SVHTTDL Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch " mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018" 19/01/2018
Số 26/KH-SVHTTDL Kế hoạch hoạt động của BCĐ Sở VHTTDL về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 2018 18/01/2018
Số 19/KH-SVHTTDL Kế hoạch triển khai công tác VHTTDL&GĐ năm 2018 16/01/2018
Số 17/SVHTTDL-VP V/v đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017 12/01/2018
Số 10/SVHTTDL-QLVH Tuyên truyền hưởng ứng, tham gia các Cuộc thi 05/01/2018
Số 07/KH-SVHTTDL Kế hoạch, rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2018 04/01/2018
Số 01/QĐ-SVHTTDL Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 Khối Quản lú nhà nước Sở VHTTDL 04/01/2018
Số 03/BC-SVHTTDL Báo cáo kết quả xây dựng Sở VHTTDL đạt tiêu chuẩn " an toàn về an ninh trật tự" năm 2017 03/01/2018
Số 04/SVHTTDL Bản đăng ký phấn đấu xây dựng cơ quan, doanh nghiệp " an toàn về an ninh, trật tự" năm 2018 03/01/2018
Số 02/SVHTTDL-QLVH Tuyên truyền triển khai thực hiện Biên bản phiên họp lần thứ VIII của UBLH biên giới đất liền Việt Nam- Trung Quốc 03/01/2018
Số 806/SVHTTDL-QLVH Đăng tải danh sách, bản kê khai thành tích của cá nhân xét tặng "nghệ nhân dân dân, nghệ nhân ưu tú" lần 2 năm 2018 30/10/2017
Số 799/SVHTTDL-TCPC Rà soát nâng lương đợt II/2017 26/10/2017
Đầu «1    2    3    4    5» Cuối
Hiển thị 1-15 (trong tổng số 229 bản ghi)