Văn bản

Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
Số 1097/HD-SVHTTDL Hướng dẫn Đẩy mạnh chương trình phát triển TDTT quần chúng trên địa bàn tỉnh Lai Châu 10/10/2019
Số 1096/KH-SVHTTDL Kế hoạch triển khai phát triển TDTT quần chúng và thể thao thành tích cao, ngăn chặn những hoạt động thể dục thể thao vi phạm pháp luật 10/10/2019
Số 836/KH-SVHTTDL Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 21/08/2019
Số 09/HD-BCĐ Hướng dẫn triển khai thực hiện một số nội dung phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh Lai Châu 14/08/2019
Số 798/SVHTTDL_QLTDTT V/v tham gia ý kiến dự thảo bãi bỏ Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định chế độ tài chính đối với các giải thi đấu thể thao và chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cáo trên địa bàn tỉnh Lai Châu 09/08/2019
Số 796/KH-SVHTTDL Kế hoạch tổ chức triển lãm Ảnh nghệ thuật Lai Châu với chủ đề " Lai Châu trên con đường phát triển", triển lãm mỹ thuật tỉnh Lai Châu " Đất và người Lai Châu" và triển lãm ảnh " Lai Châu sau 15 năm chia tách, thành lập tỉnh mới" chào mừng kỷ niệm các sự kiện lịch sử năm 2019 08/08/2019
Số 788/TB-SVHTTDL Thông báo phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu 08/08/2019
793/SVHTTDL-QLVHGĐ V/v cung cấp ảnh phục vụ Triển lãm " Lai Châu sau 15 năm chia tách, thành lập tỉnh mới 08/08/2019
Số 780/TB-SVHTTDL Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký 07/08/2019
Số 778/KH-SVHTTDL Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, ngừa đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen 05/08/2019
Số 777/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác tuyên truyền tổ chức các hoạt động hưởng ứng " Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người- 30/7" năm 2019 05/08/2019
Số 279/BC-SVHTTDL Công tác văn hóa thể thao, du lịch và gia đình 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 24/07/2019
Số 724/SVHTTDL-KHTC V/v tham gia ý kiến Dự thảo đề cương-nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 24/07/2019
Số 726/SVHTTDL-QLDL V/v tham gia ý kiến để đa dạng hóa sản phẩm và loại hình dịch vụ du lịch 24/07/2019
Số 727/SVHTTDL-VP V/v cung cấp danh sách cộng tác viên tham gia viết, cung cấp tin, bài, ảnh cho Cổng TTĐN 24/07/2019
Đầu «1    2    3    4    5» Cuối
Hiển thị 1-15 (trong tổng số 319 bản ghi)