Văn bản

Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1838/TB-BTC Thông báo Triệu tập các đoàn tham gia Hội diễn NTQC các xã biên giới tỉnh Lai Châu lần thứ III, năm 2021 14/10/2021
1840/SVHTTDL-QLVHGĐ Công văn về việc gửi mẫu tranh cổ động để tổ chức tuyên truyền đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương 14/10/2021
1833/SVHTTDL-QLVHGĐ Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 11/9/2021 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 14/10/2021
1831/SVHTTDL-QLTDTT Công văn tổ chức giải Cầu lông Báo Lai Châu lần thứ XI năm 2021, tranh Cúp Ba Sao; điều chỉnh môn thi đấu tại Hội thi Thể thao các dân tộc tỉnh Lai Châu lần thứ IX năm 2021 13/10/2021
1815/BC-SVHTTDL Báo cáo Kết quả Khảo sát tình hình hoạt động và kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid - 19 tại một số điểm du lịch 12/10/2021
08/BCĐ-VPTT Công văn triển khai một số hoạt động phong trào TDĐKXDĐSVH quý IV năm 2021 12/10/2021
1819/SVHTTDL-QLVHGĐ Công văn về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo 12/10/2021
1821/SVHTTDL-QLVHGĐ Công văn về việc báo cáo kết quả tuyên truyền, triển khai, thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ 12/10/2021
1823/BC-SVHTTDL Báo cáo kết quả hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tháng 10; nhiệm vụ trọng tậm tháng 11 năm 2021 12/10/2021
1813/KH-SVHTTDL Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022 11/10/2021
1804/BC-SVHTTDL Báo cáo Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ đầu năm đến nay 11/10/2021
1807/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 10; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2021 11/10/2021
1808/BC-SVHTTDL Báo cáo Kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp tháng 10; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2021 11/10/2021
1799/SVHTTDL-TTr Công văn tăng cường triển khai tuyên truyền phòng chống tội phạm liên quan đến hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy 08/10/2021
1801/SVHTTDL-QLTDTT Công văn v đề nghị tạm hoãn thời gian tổ chức Giải Cầu lông, Bóng bàn gia đình toàn quốc năm 2021 tại tỉnh Lai Châu 08/10/2021
Đầu «1    2    3    4    5» Cuối
Hiển thị 1-15 (trong tổng số 839 bản ghi)