Văn bản

Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
Số 1411/KH-SVHTTDL Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 21/08/2020
Số 1407/KH-SVHTTDL Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 20/08/2020
Số 1685/UBND-VX Công văn về việc triển khai thực hiện kết luận số 300/TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 18/08/2020
Số 1362/SVHTTDL-TTr Công văn về việc triển khai một số nhiệm vụ trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài 12/08/2020
Số 1300/TB-SVHTTDL Thông báo kết luận họp giao ban thường kỳ tháng 7/2020 của đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 03/08/2020
Số 1295/SVHTTDL-QLVH&GĐ Công văn về việc triển khai, phổ biến cuộc thi "Ảnh đẹp du lịch Kon Tum" và "Ảnh đẹp du lịch Hà Giang" năm 2020 31/07/2020
Số 1270/SVHTTDL-QLVHGĐ Công văn v/v định hướng tuyên truyền tháng 8/2020 28/07/2020
Số 1267/SVHTTDL-QLVHGĐ Công văn v/v thực hiện công văn số 197/CV-BCĐ ngày 26/7/2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 28/07/2020
số 1173/SVHTTDL-QLTDTT Công văn v/v đảm bảo an toàn, an ninh, y tế trong quá trình tổ chức các sự kiện thể thao 10/07/2020
Số 1149/SVHTTDL-QLVHGĐ Công văn về việc thực hiện Công văn số 1331/UBND-VX ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh 06/07/2020
Số 1130/SVHTTDL-QLVH&GĐ Công văn v/v tuyên truyền, triển khai cuộc thi "Ảnh đẹp du lịch Cà Mau năm 2020" và "Góc nhìn về du lịch Cà Mau năm 2020" 03/07/2020
Số 1138/SVHTTDL-QLVH&GĐ Công văn V/v tăng cường quản lý, kiểm soát khí N20 và kiểm tra xử lý vi phạm quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe 03/07/2020
Số 1115/SVHTTDL-TTr Công văn v/v quán triệt, triển khai Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ 02/07/2020
Số 1116/SVHTTDL-TTr Công văn v/v định hướng nội dung phổ biến giáo dục pháp luật quý III năm 2020 02/07/2020
Số 1099/SVHTTDL-QLVH&GĐ Công văn v/v tuyên truyền, phổ biến các quy định về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải lây nhiễm, phát sinh trong quá trình xử lý thi hài nhiễm SAR-CoV-2 tại cộng đồng 01/07/2020
Đầu «1    2    3    4    5» Cuối
Hiển thị 1-15 (trong tổng số 458 bản ghi)