Văn bản

Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
Số 777/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác tuyên truyền tổ chức các hoạt động hưởng ứng " Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người- 30/7" năm 2019 05/08/2019
Số 724/SVHTTDL-KHTC V/v tham gia ý kiến Dự thảo đề cương-nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 24/07/2019
Số 726/SVHTTDL-QLDL V/v tham gia ý kiến để đa dạng hóa sản phẩm và loại hình dịch vụ du lịch 24/07/2019
Số 727/SVHTTDL-VP V/v cung cấp danh sách cộng tác viên tham gia viết, cung cấp tin, bài, ảnh cho Cổng TTĐN 24/07/2019
Số 732/HD-SVHTTDL Hướng dẫn nọi dung tuyên truyền tháng 8 24/07/2019
Số 733/SVHTTDL-QLVHGĐ V/v báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Thông tư 212/2016/TT-BTC về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép kinh doanh karaoke, vũ trường 24/07/2019
Số 720/SVHTTDL-VP V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án thành lập Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện Mường Tè 22/07/2019
Số 715/SVHTTDL-QLVH&GĐ V/v tăng cường phòng, tránh ảnh hưởng của thiên tai do mưa lũ đối với các thiết chế văn hóa cơ sở, các di tích, các điểm du lịch 19/07/2019
Số 702/SVHTTDL-VP V/v thẩm định dự thảo Quyết định ban hành quy định về định mức hoạt động, nội dung và mức chị đặc hù của đội tuyên truyền lưu động, thành viên đội nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh 17/07/2019
Số 706/SVHTTDL_QLVHGĐ Thông báo thể lệ bình chọn kịch bản văn học kỷ niệm 65 năm Chiến Thắng Điện Biên Phủ và 75 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 17/07/2019
Số 04/2019/TT-BVHTTDL Thông tư ban hành danh mục hoạt động mạo hiểm 17/07/2019
Số 696/TTr-SVHTTDL Tờ trình phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thấu Gói thầu: " Tư vấn, tổ chức chương trình kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh" 16/07/2019
698/BC-SVHTTDL Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan tham gia vào dự thảo quy định mức hoạt động, nội dung và mức chi đặc thù của đội tuyên truyền lưu động, thành viên đội nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh Lai Châu 16/07/2019
698/BC-SVHTTDL Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan tham gia vào dự thảo quy định mức hoạt động, nội dung và mức chi đặc thù của đội tuyên truyền lưu động, thành viên đội nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh Lai Châu 16/07/2019
Số 699/KH-SVHTTDL Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới 16/07/2019
Đầu «1    2    3    4    5» Cuối
Hiển thị 1-15 (trong tổng số 307 bản ghi)