Trang chủ XDNSVH&GĐ Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

SỞ TƯ PHÁP BÀN GIAO NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC CHO SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

26/07/2018

     Thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg, ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Theo đó, Bộ VHTTDL...

XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ NƠI BIÊN GIỚI LAI CHÂU

29/06/2017

     Địa bàn biên giới Lai Châu gồm các huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Phong Thổ, Sìn Hồ, là nơi cộng cư chủ yếu của đồng bào các dân tộc thiểu số với...

ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TRÊN MIỀN ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ

24/06/2016

      Đó là khẩu hiệu chung được Đảng bộ, chính quyền và 100% đồng bào dân tộc Thái trên địa bàn xã Mường Mít (Than Uyên) chung sức, đồng lòng triển...

NẾP SỐNG MỚI Ở HUYỆN BIÊN GIỚI PHONG THỔ

11/05/2016

      Là huyện vùng cao biên giới nằm ở phía Tây bắc của tỉnh Lai Châu, đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng...