Trang chủ XDNSVH&GĐ Tin tức hoạt động

GIỮ GÌN PHÁT HUY GIÁ TRỊ GIA ĐÌNH TRUYỀN THỐNG TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP

29/06/2017

Đó là một trong những nội dung cốt lõi, xuyên suốt trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác gia đình nói chung cũng như công tác...

Lai Châu hướng tới Ngày Gia đình Việt Nam

27/06/2017

 (laichau.gov.vn) Nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, tỉnh Lai Châu đã có nhiều hoạt động nhằm xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc và tôn vinh những...

Hội thi 'Gia đình hạnh phúc" tỉnh Lai Châu lần thứ I, năm 2017

23/06/2017

     Hướng tới các hoạt động chào mừng Ngày gia đình Việt Nam 28/6, ngày 21/6 vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu...

Kỷ niệm 15 năm ngày Gia đình Việt Nam "16 TẬP THỂ, 31 CÁ NHÂN VÀ 21 HỘ GIA ĐÌNH ĐƯỢC KHEN THƯỞNG"

29/06/2016

     Chiều 28/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm và Tọa đàm gặp mặt 15 năm ngày Gia đình Việt Nam. Dự Lễ kỷ niệm có...

SỞ VH, TT&DL - HỘI NÔNG DÂN TỈNH KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP

28/01/2016

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chiều 25/01/2016, Hội Nông dân tỉnh và...

LAI CHÂU ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC XÂY DỰNG GIA ĐÌNH TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

02/01/2015

Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng, hình thành, giáo dục nhân cách của mỗi con người. Gia đình còn là nơi bảo tồn, phát huy các...