Trang chủ Văn hóa Thông tin tuyên truyền, cổ động

CÔNG TÁC TUYỀN TRUYỀN TẠI CƠ SỞ - NHỮNG NGÀY ĐẦU XUÂN NĂM MỚI 2017

24/02/2017

     Thực hiện kế hoạch công tác năm 2017 của Trung tâm Văn hoḠthông tin - Triển lãm tỉnh về tuyên truyền chủ chương đường lối của Đảng, chính...

Đưa tuyên truyền về cơ sở, chủ đề “Lá phiếu niềm tin”

20/05/2016

     Từ ngày 9/5- 18/5/2016, Trung tâm Văn hóa, TT-TL tỉnh đã thực hiện tuyên truyền lưu động với chủ đề “Lá phiếu niềm tin’’ với các hình thức...

HƯỚNG TỚI CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

27/01/2016

Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930 –...