Trang chủ Thể thao

Lớp Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ lưu trú du lịch năm 2020

09/10/2020

     Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu tổ chức mở lớp Bồi dưỡng Kỹ năng nghiệp vụ lưu trú du...

Giải Bóng đá Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năm 2020

25/09/2020

     Chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch phối hợp...

Họp bàn khảo sát xây dựng kế hoạch tổ chức Giải Dù lượn quốc tế Việt Nam lần thứ I - Lai Châu năm 2021

21/08/2020

Ngày 21/8/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp, bàn khảo sát xây dựng kế hoạch tổ chức Giải thi đấu Dù lượn quốc tế Việt Nam lần thứ...