Trang chủ XDNSVH&GĐ Phong trào " TDXDĐSVH"

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TRƯỞNG BẢN, NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG

26/07/2018

Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Đại tá Phan Hồng Minh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra số 8 của BCĐ phong...

Kiểm tra Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại Lai Châu

01/11/2017

     Sáng 31-10, Đoàn Kiểm tra BCĐ Trung ương Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) do đồng chí Nguyễn...

NƠI HỘI TỤ VÀ TOẢ SÁNG TÌNH ĐOÀN KẾT CÁC DÂN TỘC

29/06/2017

     Đa dạng sáng tạo về phương pháp, sát thực cụ thể trong từng nội dung và phù hợp với bản sắc của từng tộc người nên phong trào toàn dân đoàn kết...

Nền tảng vững chắc để xây dựng nông thôn mới

23/12/2016

     “Xây dựng gia đình văn hóa; thôn, bản văn hóa” và “Xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở” là những nội dung đặc biệt quan trọng của phong...

Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

05/10/2016

     Hội nghị do Ban Chỉ đạo phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' tỉnh tổ chức sáng 04/10, tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh....

XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CƠ SỞ NỀN TẢNG VỮNG CHẮC CHO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

06/08/2015

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở xã Thân Thuộc (Tân Uyên) đã thực sự trở thành phong trào xã hội rộng lớn thu hút mọi gia đình, cá nhân và từng bản...