Trang chủ Các phòng, ban Nghiệp vụ văn hóa

KỶ NIỆM 64 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG ĐIỆN ẢNH CÁCH MẠNG VIỆT NAM VÀ 54 NĂM ĐIỆN ẢNH LAI CHÂU

16/03/2017

     Nhân kỷ niệm 64 năm điện ảnh cách mạng Việt Nam ( 15/03/1954- 15/  03/2017); 54 năm Ngày thành lập Điện ảnh Lai Châu, sáng ngày 13/03 /2017,...

Nghiệp vụ văn hóa

05/03/2015

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nghiệp vụ văn hóa được quy định tại Quyết định số 370/QĐ-SVHTTDL ngày 3/9/2013 của Sở Văn...