Trang chủ Các đơn vị sự nghiệp

Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2016 trong công tác Phát hành phim và Chiếu Bóng

23/12/2016

     Ngày 22/12 vừa qua, Trung tâm PHP&CB Lai Châu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Hạ Long- Phó Giám...

CHIẾU PHIM PHỤC VỤ QUÂN VÀ DÂN TẠI XÃ HOANG THÈN

10/12/2016

     Nằm trong chương trình phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh và Trung tâm PHP&CB Lai Châu, trong hai ngày 08-09/12, Trung tâm PHP&CB tỉnh Lai Châu...

Ngày hội internet

10/11/2015

         Ngày 07/11, tại thư viện tỉnh, Sở VH,TT&DL, Sở Thông tin & Truyền thông và Ban quản lý Dự án BMGF-VN “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và...

Bảo tàng tỉnh

26/03/2015

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng tỉnh Lai Châu được quy định tại Quyết định 377/QĐ-SVHTTDL ngày 3/9/2013 của Sở Văn...

Đoàn Nghệ thuật

26/03/2015

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đoàn Nghệ thuật tỉnh Lai Châu được quy định tại Quyết định số 375/QĐ-SVHTTDL ngày 3/9/2013 của...

Trung tâm Văn hóa, Thông tin-Triển lãm

26/03/2015

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa, Thông tin-Triển lãm tỉnh Lai Châu được quy định tại Quyết định...

Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch Lai Châu

26/03/2015

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và xúc tiến du lịch tỉnh Lai Châu được quy định tại Quyết định số...

Thư viện tỉnh

10/03/2015

http://thuvien.laichau.gov.vn

Trung tâm Huấn luyện năng khiếu thể dục thể thao

10/03/2015

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện năng khiếu thể dục thể thao được quy định tại Quyết định số 373/QĐ-SVHTTDL...

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Lai Châu

10/03/2015

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Lai Châu được quy định tại Quyết định...