Trang chủ Các đơn vị sự nghiệp

Hội nghị Giám đốc Trung tâm Văn hóa các tỉnh khu vực Tây Bắc năm 2017 tại tỉnh Lai Châu

02/12/2017

Ngày 01 -02/12/2017 vừa qua Hội nghị CLB  Giám đốc Trung tâmVăn hóa các tỉnh khu vực Tây Bắc tổ chức thành công tại tỉnh Lai Châu.

Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2016 trong công tác Phát hành phim và Chiếu Bóng

23/12/2016

     Ngày 22/12 vừa qua, Trung tâm PHP&CB Lai Châu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Hạ Long- Phó Giám...

CHIẾU PHIM PHỤC VỤ QUÂN VÀ DÂN TẠI XÃ HOANG THÈN

10/12/2016

     Nằm trong chương trình phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh và Trung tâm PHP&CB Lai Châu, trong hai ngày 08-09/12, Trung tâm PHP&CB tỉnh Lai Châu...