Trang chủ Văn hóa & Gia đình

     Nằm trong chuỗi các hoạt động tuyên truyền thành công Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ngày 27/11/2021 Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lai Châu phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Than Uyên tổ chức Triển lãm ảnh tại xã Tà Mung và thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên.

      Với 14 pano (gồm 156 ảnh) có nội dung về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà tư tưởng vĩ đại, toàn bộ di sản tư tưởng của Người là một kho báu văn hóa của dân tộc Việt Nam. Trong đó tư tưởng của Người về văn hóa chiếm một vị trí hết sức quan trọng.

 

Triển lãm ảnh tại phố đi bộ thị trấn huyện Than Uyên

 

     Nhiều bức ảnh trong triển lãm thể hiện tư tưởng Hồ Chí Minh rất coi trong văn hóa con người. Người cho rằng, văn hoá có tác dụng “sửa đổi tham nhũng, lười biếng, phù hoa, xa xỉ, sửa xã hội cũ, xây xã hội mới”. Văn hoá tạo sức mạnh để chiến thắng ngoại xâm theo tinh thần “văn minh thắng bạo tàn”. Kinh tế nâng cao đời sống vật chất, còn văn hoá có tác dụng nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

 

Triển lãm tại chợ phiên xã Tà Mung- huyện Than Uyên

     

     Hoạt động triển lãm đã thu hút được hàng trăm lượt người xem, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước cũng như sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra, nắm bắt thời cơ, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Không gian triển lãm ảnh tại huyện Than Uyên