Trang chủ Văn hóa & Gia đình

Kiểm tra Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại Lai Châu

01/11/2017 Số lượt xem: 1881 In trang này
     Sáng 31-10, Đoàn Kiểm tra BCĐ Trung ương Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) do đồng chí Nguyễn Hồng Lý, Thành viên BCĐ Trung ương Phong trào “TDĐKXDĐSVH”, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm Trưởng đoàn đã kiểm tra Phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh Lai Châu.      Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Lai Châu có đồng chí Tống Thanh Hải, UVBTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh- Trưởng Ban chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH”  tỉnh.

   Theo báo cáo của BCĐ Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh Lai Châu, thời gian qua, Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH các cấp tỉnh Lai Châu đã làm tốt chức năng tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện tốt các hoạt động Phong trào “TDĐKXDĐSVH” trên địa bàn tỉnh: Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả, thiết thực các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH”. Tính đến nay, 100% các huyện, thành phố đã kiện toàn lại BCĐ; các xã, phường, thị trấn kiện toàn BCĐ theo hướng dẫn mới; toàn tỉnh có 628 thiết chê văn hóa, thể thao trong đó cấp tỉnh 7 thiết chế, cấp huyện 6 thiết chế, cấp xã 71 thiết chế; có 546/1.164 thôn bản có nhà văn hóa, đạt 46,9%; có 1 sân bóng đá, 16 sân tennis, 73 nhà tập luyện thể thao; 216 sân tập thể thao. Về cơ bản, các thiết chế văn hóa hiện có đáp ứng được nhu cầu vui chơi giải trí, hưởng thụ văn hóa của nhân dân, đồng thời góp phần tích cực cho việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến từng người dân. BCĐ Phong trào tỉnh đã hướng dẫn BCĐ các cấp thực hiện đúng các quy trình, thủ tục, hồ sơ, bình xét các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “ TDĐKXDĐSVH”; bố trí, quản lý và sử dụng hợp lý kinh phí hoạt động của BCĐ Phong trào ở các cấp, mỗi năm, nguồn kinh phí chi cho hoạt động của BCĐ cấp tỉnh là 50.000.000 triệu đồng, cấp huyện/thành phố là 30.000.000 triệu đồng và BCĐ cấp xã, phường, thị trấn là 5.000.000 triệu đồng. BCĐ phong trào tỉnh Lai Châu cũng đã kiến nghị với đoàn công tác Trung ương sớm ban hành bộ tiêu chí quốc gia về Phong trào “TDĐKXDĐSVH” để triển khai đồng bộ trong cả nước; ban hành các khẩu hiệu chiến lược về phong trào; biên soạn, cung cấp tài liệu tuyên truyền phong trào; nâng cao hơn nữa chất lượng các lớp đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác phong trào các cấp; thực hiện giao ban, đánh giá rút kinh nghiệm trong từng khu vực, từng địa bàn để đưa ra định hướng chỉ đạo phù hợp, hiệu quả… Các kiến nghị của tỉnh đã được các thành viên trong đoàn kiểm tra giải đáp và ghi nhận để có hướng giải quyết hợp lý, nhanh chóng.

 

Toàn cảnh buổi làm việc

    Phát biểu tại buổi kiểm tra, đ/c Nguyễn Hồng Lý đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào “ TDĐKXDĐSVH” của tỉnh Lai Châu thời gian qua. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “TDĐKXDĐSVH”  trong thời gian tới, đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra đã đề nghị cấp ủy, chính quyền và BCĐ Phong trào “TDĐKXDĐSVH”  tỉnh Lai Châu tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, đồng thời, thường xuyên kiện toàn BCĐ Phong trào “TDĐKXDĐSVH” các cấp; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến về Phong trào đối với từng người dân. Tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra đối với việc triển khai Phong trào tại cấp cơ sở, kịp thời chỉ đạo khắc phục những nội dung còn yếu; thường xuyên làm tốt công tác sơ, tổng kết, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào “TDĐKXDĐSVH”.

 

Nguyễn Hồng Lý, Thành viên BCĐ Trung ương Phong trào “TDĐKXDĐSVH”, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

    Trước đó, đoàn kiểm tra đã có thời gian làm việc, kiểm tra thực tế và làm việc BCĐ Phong trào “TDĐKXDĐSVH” thành phố Lai Châu và BCĐ Phong trào xã San Thàng (thành phố Lai Châu)./.

Bình luận