Trang chủ Tin tức - Sự kiện

SẴN SÀNG CHO ĐẠI HỘI

17/06/2020 Số lượt xem: 415 In trang này

    Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tích cực chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020- 2025. 

     Để Đại hội Đảng bộ Sở thành công tốt đẹp, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc sớm tổ chức đại hội. Đến ngày 06/3, 6/6 chi bộ đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

     Nội dung được Đảng bộ Sở tập trung cao độ là việc hoàn thiện văn kiện Đại hội. Đảng bộ đã dự thảo văn kiện đại hội, tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện, trên tinh thần cầu thị, lắng nghe để báo cáo chính trị đánh giá toàn diện, khách quan, trung thực về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ tới có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả.

     Đối với công tác nhân sự, Ban Thường vụ tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch, đưa ra khỏi quy hoạch Ban Chấp hành nhiệm kỳ tới. Đồng thời, hoàn thiện Đề án nhân sự và kế hoạch triển khai việc giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư; Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra;... Các quy trình nhân sự được Đảng bộ tiến hành theo hướng dẫn của cấp trên. Đến nay, đề án nhân sự của Đảng ủy Sở đã được Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và doanh nghiệp phê duyệt.

     Nhằm đẩy nhanh tiến độ và tập trung hoàn tất các công việc chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng ủy quyết định thành lập 3 Tiểu ban giúp việc, gồm: Tiểu ban tuyên truyền và phục vụ Đại hội; Tiểu ban chuẩn bị nhân sự Đại hội và Tiểu ban văn kiện Đại hội. Theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ, các thành viên Tiểu ban giúp việc giúp Ban Chấp hành Đảng bộ hoàn thành công tác xây dựng văn kiện, công tác nhân sự và công tác tuyên truyền… theo đúng chỉ đạo của cấp trên. Bên cạnh đó, các thành viên Tiểu ban thường xuyên theo dõi, trao đổi, hướng dẫn, giúp Ban Chấp hành Đảng bộ kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo sự thống nhất trong quá trình chuẩn bị và tiến hành tổ chức đại hội.

     Công tác tuyên truyền đại hội để phản ánh không khí chuẩn bị tổ chức Đại hội cũng được Đảng ủy chú trọng. Nội dung tuyên truyền tập trung làm cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội; những quan điểm chủ trương, định hướng lớn trong văn kiện của đại hội, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng bộ...

     Bà Tẩn Thị Quế, Phó Bí thư Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: “Bám sát nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai sớm chu đáo từng bước cho đại hội, từ việc dự thảo báo cáo chính trị, lấy ý kiến tham gia của cán bộ, đảng viên đến công tác chuẩn bị nhân sự, tuyên truyền cho đại hội. Trong đó, đảng bộ đặc biệt chú trọng đến công tác nhân sự ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025 đảm bảo năng lực, trình độ, phẩm chất, đạo đức và phù hợp với cơ cấu, thành phần, đảm bảo tỷ lệ nữ…Chúng tôi đã sẵn sàng cho kỳ Đại hội thành công”.

Đ/c Tẩn Thị Quế, Phó Bí thư Đảng bộ cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội

Bình luận