Trang chủ Tin tức - Sự kiện

LAI CHÂU THÔNG BÁO KIỂM SOÁT NGƯỜI VÀ PHƯƠNG TIỆN RA VÀO TỈNH

03/04/2020 Số lượt xem: 818 In trang này

     Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ về cách ly toàn xã hội, nhằm chủ động ngăn chặn dịch bệnh Covid-19, trong thời gian 15 ngày, bắt đầu từ 00 giờ ngày 01/4/2020, tất cả người và phương tiện ra, vào tỉnh Lai Châu phải được kiểm tra, khai báo y tế toàn dân (NCOVI) và lịch trình đi lại trong vòng 14 ngày tính đến thời điểm kiểm tra tại các Chốt kiểm soát dịch Covid-19 của tỉnh.

     Trường hợp di chuyển vào tỉnh: Đối với người có hộ khẩu thường trú tại Lai Châu: Qua kiểm tra, xác minh, nếu người có triệu chứng lâm sàng và yếu tố dịch tễ hoặc đi/về từ vùng dịch thì áp dụng biện pháp cách ly y tế phù hợp theo quy định (cách ly tại cơ sở y tế hoặc tại cơ sở cách ly tập trung), các trường hợp còn lại được áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà dưới sự theo dõi, giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương. Đối với người không có hộ khẩu thường trú tại Lai Châu: Lực lượng trực tại các Chốt giải thích, tư vấn, tuyên truyền để họ quay trở về nơi xuất phát. Trường hợp có lý do chính đáng thì phải kiểm tra, xác minh, nếu người có triệu chứng lâm sàng và yếu tố dịch tễ thì áp dụng biện pháp cách ly tại cơ sở y tế, trường hợp đi/về từ vùng dịch và các trường hợp khác thì áp dụng biện pháp cách ly tập trung tại khách sạn, nhà nghỉ nơi được chính quyền các địa phương trong tỉnh lựa chọn, giới thiệu, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế.

      Trường hợp di chuyển ra ngoài tỉnh: Phải có lý do chính đáng, thật sự cần thiết và được Chốt kiểm dịch liên ngành của tỉnh kiểm chứng mới được phép ra ngoài, trừ các trường hợp đặc biệt thực hiện theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn 645/UBND-TH ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu.

     Đối với trường hợp người, phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, hàng xuất khẩu và các phương tiện khác được phép ra, vào tỉnh theo quy định tại Chỉ thị 16/CT-TTg: Tiến hành kiểm tra người điều khiển phương tiện và người đi cùng. Trường hợp không có yếu tố dịch tễ thì cho phép tiếp tục ra, vào địa bàn tỉnh. Trường hợp có yếu tố dịch tễ thì thực hiện các biện pháp cách ly y tế theo quy định.

     Các trường hợp khác giao cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các huyện có các Chốt kiểm soát quyết định cụ thể phù hợp cho từng trường hợp. Giao UBND các huyện, thành phố lựa chọn, thống nhất danh sách các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn làm cơ sở cách ly tập trung (tự trả chi phí), thông báo giá phòng và các chi phí khác áp dụng tại khách sạn để người cách ly được biết và phối hợp thực hiện, đồng thời thông báo cho các Chốt kiểm dịch của tỉnh để tư vấn cho người dân.

Bình luận