Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Khối Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2022

12/01/2022 Số lượt xem: 249 In trang này
     Chiều ngày 11/01/2022 , Khối Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2022. Tham dự và chủ trì Hội nghị- Đồng chí Trần Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu, đ/c  Trần Xuân Kiên- Chủ tịch CĐBP Khối Văn phòng Sở. Dự Hội nghị đ/c Đặng Thị Loan- Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở, trưởng phó các phòng cùng toàn thể các đ/c cán bộ, công chức, người lao động Khối Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

     

Toàn cảnh Hội nghị

     Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe thông qua: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ c��a Khối Văn phòng Sở năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của khối năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo  thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVCNLĐ năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước năm 2021; Báo cáo kết quả phong trào thi đua năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Khối Văn phòng Sở...

     Theo Báo cáo thực hiện Nghị quyết, năm 2021 Khối Văn phòng sở đạt và vượt 09/09 chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đã đề ra;  08/39 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 31/39 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ; 03 cá nhân đợi cấp có thẩm quyền đánh giá theo quy định; 39/39 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến trong đó: 02 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 08 cá nhân được Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng giấy khen;  28/36 đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; 08/36 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 08/36 đảng viên được Đảng bộ tặng giấy khen; 02 Chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 39/39 đoàn viên công đoàn được công nhận danh hiệu đoàn viên xuất sắc; trong đó 02 đoàn viên được Công Đoàn viên chức tỉnh tặng giấy khen toàn diện; 02 đoàn viên đề nghị Công Đoàn viên chức tỉnh tặng giấy khen chuyên đề; Công đoàn cơ sở tặng giấy khen 08 đoàn viên công đoàn có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các hoạt động Công đoàn năm 2021; 21/21 nữ công được công nhận danh hiệu phụ nữ hai giỏi, trong đó 04 đoàn viên nữ được BCH Công đoàn cơ sở tặng giấy khen phụ nữ 2 giỏi.

     Hội nghị cũng nhận được  nhiều ý kiến tham luận, phát biểu của công chức trong khối  đóng góp ý kiến đánh giá về thực hiện nhiệm vụ của khối, việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, các ý kiến đóng góp liên quan thực hiện các quy định về định mức đóng góp ủng hộ đối với các nguồn quỹ  đóng góp do các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh phát động và đề xuất các giải pháp trong thời gian tới nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra trong năm 2022.

 

Đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị

     

     Chủ trì Hội nghị, đồng chí Trần Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, đại diện Đoàn Chủ tịch đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Khối Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đạt được trong năm 2021. Đồng chí cũng đề nghị, trong năm tới, Khối Văn phòng Sở cần nêu cao vai trò, trách nhiệm của Ban giám đốc, trưởng các phòng, tổ chức đoàn thể của cơ quan, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đồng thời coi trọng tính chủ động, sáng tạo, tham mưu đề xuất của công chức trong khối văn phòng và thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. Giữ vững kỷ luật, nề nếp nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan và các đoàn thể; tích cực thực hiện công tác nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật để những sáng kiến kinh nghiệm thực sự góp phần nâng cao năng suất hiệu quả công việc chuyên môn của ngành; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, văn hoá, văn nghệ, thể thao nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của của tỉnh, đất nước và xây dựng cơ quan văn hoá, các đoàn thể vững mạnh.

 

Đ/c Trần Mạnh Hùng- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trao Giấy khen cho các tập thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm  2021

 

     Hội nghị cũng biểu dương và tặng khen các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và các phong trào thi đua năm 2021.

 

Đồng chí Trần Quang Kháng- Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021

 

Bình luận