Trang chủ Tin tức - Sự kiện

163 công chức, viên chức, người lao động được tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật

18/06/2020 Số lượt xem: 1473 In trang này

     Chiều 17/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đợt I năm 2020. Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức trong đội ngũ công chức, viên chức, người lao động về việc chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó có ý thức tự giác rèn luyện, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

     Tham dự Hội nghị có 163/193 công chức, viên chức, người lao động Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Các báo cáo viên tập trung quán triệt, phổ biến các nội dung cơ bản, các điểm mới của một số văn bản pháp luật tại Hội nghị: Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 5/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các văn bản hướng dẫn thi hành dưới luật. Các Thông tư, văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về lĩnh vực thể dục, thể thao; Luật Thư viện. Quyết định số 08/2020/UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh Lai Châu  ban hành Quy định quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu...

Đ/c Trần Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 5/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư tại Hội nghị

Bình luận