Trang chủ Tin tức - Sự kiện

02 tập thể, 08 cá nhân được biểu dương tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

18/06/2020 Số lượt xem: 1627 In trang này

     Sáng 17/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến lần thứ III, giai đoạn 2015-2020.

      Trong giai đoạn 2015-2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phát động nhiều phong trào có ảnh hưởng tích cực trong công tác phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao, du lịch, gia đình tại địa phương. Tiêu biểu như: Phong trào thi đua 'thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016-2020)', phong trào thi đua “Lai Châu chung sức xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016-2020, phong trào thi đua “công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2015, phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện lịch sử của tỉnh trong năm 2019... Phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính được đẩy mạnh. Thi đua xây dựng môi trường làm việc công bằng, dân chủ, thân thiện, hiện đại; cơ quan xanh, sạch, đẹp, công sở văn minh, khoa học; xây dựng lại hệ giá trị chuẩn mực trong văn hóa công sở được công chức, viên chức hưởng ứng mạnh mẽ. Phong trào thi đua 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' và 'Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại' do ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tham mưu phát động đã phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, tạo được không khí thi đua sôi nổi trong mọi tầng lớp nhân dân. Số gia đình, bản làng, cơ quan, đơn vị, truờng học văn hoá ngày càng tăng cao. Những gương điển hình tiên tiến xuất hiện ngày một nhiều. Số người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên năm sau cao hơn năm trước, các câu lạc bộ, điểm tập luyện TDTT phát triển không ngừng... Đến nay, toàn tỉnh có 82,5% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa; 78,2% thôn, bản, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa; 95,3% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa; 27,29%  dân số luyện tập thể thao thường xuyên; 16.184 gia đình thể thao; 341 câu lạc bộ và điểm tập luyện thể dục thể thao.

      5 năm qua, đã có 2.715 lượt tập thể, cá nhân được các cấp, ngành công nhận, khen thưởng. Đặc biệt, có 01 cá nhân được tặng Huân chương lao động hạng Nhì; 02 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 11 lượt cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua tỉnh Lai Châu; 04 tập thể được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh; 06 tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch...

       Hội nghị đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế. Trên cơ sở những nguyên nhân của tồn tại hạn chế, đề ra những giải pháp khắc phục và phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn tiếp theo. 05 tập thể, cá nhân tiêu biểu tham luận tại Hội nghị, đưa ra các kinh nghiệm và giải pháp về các nội dung: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; Hiệu quả hoạt động luân chuyển sách, báo về cơ sở góp phần xây dựng nông thôn  mới; Tích cực, chủ động tham mưu công tác cải cách hành chính gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao; Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với công tác thanh tra, kiểm tra; nâng cao công tác huấn luyện, đào tạo vận động viên thành tích cao gắn với phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

         Nhân dịp này, Sở đã tặng Giấy khen cho 02 tập thể, 08 cá nhân tiêu biểu trong giai đoạn 2015-2020; trình Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh xét tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 tập thể và 02 cá nhân; phát động thi đua ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2020-2025; bầu đại diện 01 tập thể và 02 cá nhân dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu.

Ban Giám đốc Sở tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

          Phát biểu kết luận Hội nghị, Đ/c Tẩn Thị Quế, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận, biểu dương những thành tích đạt được trong giai đoạn qua của tất cả các tập thể, cá nhân toàn ngành. Đồng thời đồng chí đề nghị toàn ngành tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Nâng cao nhận thức về công tác thi đua khen thưởng trong toàn  thể cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành; xác định thi đua là việc làm hàng ngày của mỗi công chức, viên chức, người lao động. Thi đua không hô khẩu hiệu, cần có mục tiêu rõ ràng, thi đua trong từng việc triển khai, thi đua trong từng nhóm, đội, từng phòng, đơn vị. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo Bác. Cán bộ làm công tác thi đua  thường xuyên nghiên cứu làm tốt công tác tham mưu, thi đua khen thưởng đúng người, đúng việc; kịp thời biểu dương, khích lệ công chức, viên chức, người lao động. Tiếp tục kế thừa kinh nghiệm, bài học trong giai đoạn 2015-2020. 

Bình luận