Trang chủ Giới thiệu Danh bạ điện thoại

Danh bạ Ngành

03/03/2015 Số lượt xem: 3017 In trang này

Khối quản lý nhà nước

Ban Giám đốc

1

Sùng A Hồ

Giám đốc

0231.3876.502

sungaho1976@gmail.com

2

Trần Văn Chí

Phó giám đốc

02313.876.436

 

3

Đỗ Hạ Long

Phó Giám đốc

02313.876.507

dohalong71lc@gmail.com

4

Hoàng Quốc Trung

Phó Giám đốc

02313.791.135

quoctrung31572@gmail.com

Phòng, ban

5

Vương Vĩ Thọ

Chánh văn phòng

02313.798.828

vuongphanhavy2002@gmail.com

6

Lê Thị Kim Tuyến

Phó CVP

02313.792.121

kimtuyensvh@gmail.com

7

Tổng hợp

 

02313.798.829

vanphongsovanhoalaichau@gmail.com

8

Văn thư

 

02313.876.504

vanphongsovanhoalaichau@gmail.com

9

Tổ chức cán bộ

 

02313.875.828

tochuccanbovhlc@gmail.com

10

Kế hoạch tài chính

 

02313.798.992

khtc.svhlaichau@gmail.com

11

Nghiệp vụ văn hóa

 

02313.876.503

nvvhlaichau@gmail.com

12

Nghiệp vụ thể dục thể thao

 

02313.876.867

nghiepvuthethaolc@gmail.com

13

Xây dựng NSVH&GĐ

 

02313.792.122

vanhoagiadinhlaichau@gmail.com

14

Thanh tra

 

02313.877.892

thanhtravanhoalaichau@gmail.com

15

Nghiệp vụ du lịch

 

02313.877.727

dulichlaichau@gmail.com

Đơn vị trực thuộc

16

Thư viện tỉnh

 

02313.878.630

thuvienlaichau@yahoo.com.vn

17

Bảo tàng tỉnh

 

02313.790.207

 

18

Trung tâm PHP-CB

 

02313.878.118

dienanhlaichau@gmail.com

19

Đoàn Nghệ thuật

 

02313.877.909

nghethuatlc@gmail.com

20

Trung tâm văn hóa thông tin-triển lãm

 

02313.791.654

ttvanhoa.laichau@gmail.com

21

Trung tâm Huấn luyện năng khiếu thể dục thể thao

 

02313.793.566

trungtamhlnktdttlc@gmail.com

22

Trung tâm Xúc tiến du lịch

 

02313.794.628

ttxtdulichlaichau@gmail.com

Phòng Văn hóa-Thông tin các huyện, thị

23

Thành phố Lai Châu

 

02313.790.160

phongvanhoa.txlc@gmail.com

24

Tam Đường

 

02313.879.045

phongvanhoatd.laichau@gmail.com

25

Phong Thổ

 

02313.896.189

vhphongtho@gmail.com

26

Sìn Hồ

 

02313.870.017

 

27

Mường Tè

 

02313.881.087

vanhoamuongte@gmail.com

28

Than Uyên

 

02313.784.145

pvhthanuyen.lc@gmail.com

29

Tân Uyên

 

02313.786.370

phongvanhoatanuyen@gmail.com

30

Nậm Nhùn

 

02313.790.370

VHnamnhun2013@gmail.com