Trang chủ Giới thiệu Danh bạ điện thoại

DANH BẠ

23/03/2020 Số lượt xem: 2341 In trang này

BAN GIÁM ĐỐC

TT

Họ và tên

Chức danh

Số máy phòng

1

Tẩn Thị Quế

Giám đốc Sở

3876.436

2

Trần Mạnh Hùng

Phó Giám đốc Sở

3876.502

 

VĂN PHÒNG SỞ

TT

H��� và tên

Chức danh

Số máy phòng

1

Lò Quốc Toản

Chánh văn phòng

3798.992

2

Trần Thị Kim Oanh

Phó chánh văn phòng

3875.828

3

Nguyễn Thị Mai Hoa

Phó chánh văn phòng

3798.829

4

Bùi Khánh Phương

Phó chánh văn phòng

3876.498

5

Nguyễn Thị Thắng

Kế toán viên

3876.498

6

Trần Thị Duyên

Kế toán viên

7

Mai Thị Lan

Thủ quỹ

3798.991

8

Nguyễn Thị Vi

Văn thư

3876.504

9

Phạm Thị Nga

Lưu trữ

10

Nguyễn Thị Hương

Chuyên viên

3798.829

11

Nguyễn Thị Hoài

Chuyên viên

3875.828

12

Nguyễn Thị Huế

Chuyên viên

13

Nguyễn Quỳnh Nam

Chuyên viên

14

Khoàng Văn Lâm

Lái xe

 

15

Vũ Đức Đông

Lái xe

 

 

PHÒNG QUẢN LÝ VĂN HÓA GIA ĐÌNH

TT

Họ và tên

Chức danh

Số máy phòng

1

Lê Thị Ngọc Châm

Phó Trưởng phòng phụ trách

3873.828

2

Vũ Thị Hồng Vân

Phó Trưởng phòng

3876.503

3

Nguyễn Trọng Hiến

Phó Trưởng phòng

4

Sùng Thị Linh

Chuyên viên

5

Nguyễn Ngọc Chiến

Phó Trưởng phòng

3792.122

6

Nguyễn Chiến Hữu

Phó Trưởng phòng

7

Hoàng Quốc Trung

Chuyên viên

8

Nguyễn Thị Hiệp

Chuyên viên

9

Trần Thị Hiền

Chuyên viên

 

PHÒNG QUẢN LÝ THỂ DỤC THỂ THAO

TT

Họ và tên

Chức danh

Số máy phòng

1

Trần Xuân Kiên

Trưởng phòng

3876.867

 

2

Bùi Văn Duy

Phó Trưởng phòng

3

Nguyễn Văn Báo

Phó Trưởng phòng

4

Trần Xuân Quang

Chuyên viên

5

Phạm Thị Thúy

Chuyên viên

 

PHÒNG QUẢN LÝ DU LỊCH

TT

Họ và tên

Chức danh

Số máy phòng

1

Lê Quang Minh

Trưởng phòng

3883.828

2

Đặng Thị Loan

Phó Trưởng phòng

3877.727

 

3

Lê Xuân Trường

Phó Trưởng phòng

4

Đồng Thị Thoa

Chuyên viên

5

Nguyễn Thị Hà

Chuyên viên

6

Lê Hồng Quân

Chuyên viên

 

 

THANH TRA SỞ

TT

Họ và tên

Chức danh

Số máy phòng

1

Nguyễn Xuân Tản

Chánh thanh tra

3877.892

 

2

Phan Tiến Trung

Phó Chánh thanh tra

3

Bùi Đức Thiện

Thanh tra viên

4

Mào Thị Hường

Chuyên viên

5

Lê Thị Kim Tuyến

Chuyên viên

 

TRUNG TÂM VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TỈNH

TT

Họ và tên

Chức danh

Số máy phòng

1

Vương Vỹ Thọ

Giám đốc

3886.887

2

Lò Ngọc Minh

Phó Giám đốc

3876.506

3

Đào Nam Trung

Phó Giám đốc

3791.939

 

BẢO TÀNG TỈNH

TT

Họ và tên

Chức danh

Số máy phòng

1

Vàng Ngọc Du

Q. giám đốc

3878.674

2

Phạm Văn Thời

Phó giám đốc

3790.722

 

THƯ VIỆN TỈNH

TT

Họ và tên

Chức danh

Số máy phòng

1

Nguyễn Khắc Thái

Giám đốc

3790.323

2

Trần Đình Trường

Phó Giám đốc

3877.900

 

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU TDTT

TT

Họ và tên

Chức danh

Số máy phòng

1

Trần Văn Công

Giám đốc

3791.016

2

Nguyễn Bá Thái

Phó Giám đốc

3792.046

3

Nguyễn Thế Vinh

Phó Giám đốc

3785.566

 

PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN THÀNH PHỐ LAI CHÂU

TT

Họ và tên

Chức danh

Số máy phòng

Số di động

1

Lê Xuân Dũng

Trưởng phòng

3877.766

0988.829.130

2

Trương Tuấn Anh

Phó Trưởng phòng

 

0988.618.808

3

Phạm Thị Hải

Phó Trưởng phòng

 

0964.902.540

 

PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN HUYỆN TAM ĐƯỜNG

TT

Họ và tên

Chức danh

Số máy phòng

Số di động

1

Nguyễn Thanh Tùng

Trưởng phòng

3879.722

0979.609.949

2

Lù Văn Trân

Phó Trưởng phòng

 

0977.726.686

 

PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN HUYỆN TÂN UYÊN

TT

Họ và tên

Chức danh

Số máy phòng

Số di động

1

Phạm Ngọc Lệ

Trưởng phòng

 

0975.255.256

2

Trần Hải

Phó Trưởng phòng

 

0984.143.979

 

PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN HUYỆN THAN UYÊN

TT

Họ và tên

Chức danh

Số máy phòng

Số di động

1

Hoàng Thị Liễu

Trưởng phòng

3780.868

0914.105.666

0965.514.666

2

Nguyễn Tự Trọng

Phó Trưởng phòng

 

0378.784.668

 

PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN HUYỆN PHONG THỔ

TT

Họ và tên

Chức danh

Số máy phòng

Số di động

1

Đèo Văn Dương

Trưởng phòng

 

0389.436.307

2

Trần Anh Quân

Phó Trưởng phòng

 

0383.568.559

 

PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN HUYỆN SÌN HỒ

TT

Họ và tên

Chức danh

Số máy phòng

Số di động

1

Nguyễn Đức Trưởng

Trưởng phòng

 

0915.892.899

2

Tống Hồng Đường

Phó Trưởng phòng

 

0989.808.127

 

PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN HUYỆN NẬM NHÙN

TT

Họ và tên

Chức danh

Số máy phòng

Số di động

1

Hà Văn Ruệ

Trưởng phòng

 

0912.949.257

 

PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN HUYỆN MƯỜNG TÈ

TT

Họ và tên

Chức danh

Số máy phòng

Số di động

1

Lý Công Hòa

Trưởng phòng

 

0988.620.508

2

Tống Văn Kem

Phó Trưởng phòng

 

0888.990.111

3

Đỗ Văn Đức

Phó Trưởng phòng

 

0124.362.4455